Výstava Karola Matejku

Od 02. septembra 2021 sa u nás v Mparku bude konať výstava obrazov autora Karola Matejku. 
Obrazy budú vystavené až do konca mesiaca september a budú vystavené v nákupnej pasáži  -1 (suterén). 
 
Budeme sa na Vás tešiť